صفحه نخست - اخبار

صفحه نخست - اخبار
گفتارهایی از آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم

ضرورت خیزش ملی و گفتمان سازی برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم

گفتارهایی از آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم

آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتاری به تحلیل محتوای سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت پرداخت.

یادداشت | شورای نگهبان و حق مناطق جغرافیایی در دسترسی به سرمایه و امکانات عمومی

به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان؛

یادداشت | شورای نگهبان و حق مناطق جغرافیایی در دسترسی به سرمایه و امکانات عمومی

"شورای نگهبان در تضمین عدالت و حقوق اقتصادی مناطق مختلف کشور با امعان نظر به معیار مد نظر قانون اساسی یعنی نیاز و استعداد رشد (نه جمعیت و برابری) هر منطقه که براساس شاخص‌­های توسعه نیافتگی قابل رصد است، دسترسی مردمان بخش‌­های مختلف کشور را به سرمایه و امکانات عمومی لازم صیانت کرده است."