کرسی‌ ترویجی با موضوع:
مشخصات

کرسی‌ ترویجی با موضوع:

نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان

نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان

ارائه دهنده:
دکتر محمدشهاب جلیلوندعضو هیئت علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

ناقدین:
دکتر ابوالفضل درویشوندعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حامد نیکونهادعضو هیئت علمی دانشگاه قم

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۳۰
همراه با ارائه گواهی رسمی توسط پژوهشکده شورای نگهبان

حضور در نشست به صورت مجازی:

https://www.skyroom.online/ch/shora-rc.ir/law

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰