مشخصات
 
اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2. حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست .

3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .

4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان
بررسی اصل بیست و یکم
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰