مشخصات
چکیده:
اصل 71 قانون اساسی به مثابه مستند صلاحیت تخییری مجلس در قانون‌گذاری از جایگاه رفیعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. در حقیقت به منظور شناخت صحیح و نظام مند حوزه و قلمرو صلاحیتی مجلس شورای اسلامی در بعد تقنین ناگزیر از واکاوی مفاهیم و دلالت شناسی حکم مندرج در اصل مذکور خواهیم بود. نوشتار حاضر پژوهشی است که با رویکرد تبیینی و با اتکاء بر مفهوم‌پردازی اصطلاحی از واژگان به‌کار گرفته شده در اصل تلاش می‌نماید بر مدار سه معیار آرمان‌گرایی مفهومی، حقیقت‌گرایی رویه‌ای و عقلانیت کارکردی تبیینی شفاف از اصل 71 قانون اساسی ارائه نماید.

واژگان کلیدی:قانون، قانون‌گذاری، صلاحیت، اعتبار و تشریع.

 
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰